.

                                                          

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 2023 RAPORU


 

 

 

 

 


 

 YAYINLANMA TARİHİ 12.03.2024


 


 

 

 

                                               

                                                       

                                                                                                           Yayınlama Tarihi : 12.03.2024                                                                         

 

İÇİNDEKİLER

Sayfa No 

Kapak Sayfası

             1            

İçindekiler

2

Ön Söz

3

Hakkımızda

4

Organizasyon

5

Sürdürülebilirlik Politikamız

6

Çevre Yönetimi ve İş Sağlığı/Güvenliği Politikamız

7

Sürdürülebilirlik Yönetimi Kapsamı

8

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu(SÇG) Faaliyetleri

9

SÇG Görev,Yetki ve Sorumlulukları

10

Tunaset Sürdürülebilirlik İlkeleri

11

Müşteri İlişkileri ve İlkeler

12

Yasal Sözleşmelere Uyum

12

Bilgi Güvenliğinin Bağımsız Gözden Geçirilmesi

13

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele İlkeleri

13

Dış Hizmet Alınan Firmalar-Temsilci ve Aracılar

14

Hediyeler

15

Ağırlamalar-İşlem Kolaylaştırıcı Ödemeler-İş Teklifleri

16

Vekaletler-Bağışlar-Sponsorluklar-Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

17

Kişisel Verilerin Korunması-İnsan Hakları ve Etik İstihdam

18

Çevre Yönetimi-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

19

Çıkar Çatışmaları-Misilleme-Adil Rekabet Koşulları Korunması

20

Sera Gazı Emisyonları

21

Sera Gazı Emisyon Raporları/Grafikler

22

Son Söz

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ÖNSÖZ.

 

2000 yılında Gümrük Müşavirlik Hizmetleri vermek amacı ile kurulan TUNASET Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti. müşterilerine 2011 yılından itibaren Ulusal ve Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri de sunmaya başlamıştır.

2020 yılından itibaren hem müşterilerimizin talepleri,hem de sağlık,ilaç ve klinik araştırma sektöründe oluşan gelişmeler kapsamında,varolan ‘’Kalite ve Bilgi Güvenliği Sistemlerimize’’, ‘’Çevre,İş Sağlığı/Güvenliği’’ 

ve ‘’Etik/Uyum Yönetimleri’’ gereklilikleri entegre edilerek bu konularda çalışmalara hız verilmiştir.

2023 yılı itibarı ile Sürdürülebilirlik kavramları firmamız açısından artan bir öneme sahip olmaya başlamış,bu sebeple ‘’Etik ve Uyum Yönetimi’’ kapsamı genişletilerek ‘’Sürdürülebilirlik Yönetimi’’ altında çalışmalar ve raporlamalar geliştirilmeye başlanmıştır.

Bu aşamada Tunaset Yönetimi tarafından ‘’Sürdürülebilirlik Kapsamı’’ ve ‘’Sürdürülebilirlik Politikası’’ belirlenmiş,bu çalışmaları yönetmek ve geliştirmek amacı ile ‘’Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’’ oluşturulmuş,çalışma grubunun görev,yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

 

TUNASET olarak 01.Ocak-31.Aralık 2023 dönemini kapsayan Sürdürülebilirlik Raporumuz kapsamında çevresel,sosyal ve yönetim alanlarında kısa/uzun dönemli hedeflerimizi ve buna yönelik performansımızı,stratejik yönetim yaklaşımımızı,paydaşlarımızla ilişkilerimizi ve uygulamalarımızı paylaşmayı hedefliyoruz.

Dünyanın karşı karşıya olduğu belirsizlikler,çevresel ve sosyal değişimler ile geleceğin trendlerine uygun,kapsayıcı,dengeli ve inovatif iş süreçlerini de beraberinde getirmektedir.

2023 yılında operasyonel ve finansal koşulların sektörümüz açısından gittikçe daha zorlayıcı ve karmaşık hale gelmesine rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz.

 

Bu raporda,başta iklim krizi ve enerji yönetimi,atık yönetimi ve döngüsel ekonomi,su yönetimi,toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal fayda alanlarında ki çalışmalarımızı siz değerli paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                                                                                                         HAKKIMIZDA

Tunaset Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Limited Şirketi İstanbul’da 2000 yılında Gümrük Müşavirlik Hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. 

 

2011 yılında şirket ünvanına Global Lojistik eklenmiş ve bu tarihten itibaren Genel ve Özel Kargo taşımacılığı,yurt içi ve yurt dışı taşımacılık hizmetleri ile ticari eşya taşımacılığı hizmetlerini sürdürmektedir.

 

Bu kapsamda firmamız,GDP (Good Distribution Practices) sertifika sahibi olarak,Biofarma depoları ile sıcaklık kontrollü eşyalar başta olmak üzere,Sağlık,İlaç ve Klinik Araştırma sektöründe özel Depolama ve Lojistik çözümleri sunmaktadır.

 

Tunaset 2015 yılında New Computerised  Transit System’e (NCTS) entegre olarak,AB üyesi ülkeler,İzlanda,Lihtenştayn,Kuzey Makedonya Cümhuriyeti,Norveç,Sırbistan,İsveç,Türkiye,Ukrayna gibi ülkelerde başlayan ya da biten Transit işlemlerini Asıl Sorumlu sıfatıyla gerçekleştirmeye başlamıştır.

 

Firmamız Gümrük Müşavirlik ve Lojistik faaliyetlerini sahip olduğu ulusal ve uluslararası belge,izin ve ekipmanlarla gerçekleştirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                                                    ORGANİZASYON

 

 

 

 

 

 

 

  

                                             

                                               

 

 

                                                                                     SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Limited Şirketi,Gümrük Müşavirliği ve Lokal/Global Lojistik Faaliyetleri kapsamında Dış Ticaret,Gümrükleme,Nakliye,Danışmanlık ve bu Hizmetlere bağlı olarak Yönetim ve İdari Organizasyon Faaliyetlerini Merkez Pendik Ofisinde sürdürmekte olup,hizmet vermekte olduğu Müşterilerinin ve diğer Paydaşlarının ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ihtiyaç ve beklentilerine en üst düzeyde cevap vermek için Merkez Ofis ve bağlı büro,depo,vb.. tesislerinde Üst Yönetim kararları ile uygulanmak üzere bu Politikayı benimsemiştir.

 

Bu sebeple  kurduğumuz ve geliştirmeyi  amaçladığımız Sürdürülebilirlik İlkeleri ve Standartları gereği hedeflerimiz aşağıdadır;

 

 • v  Faaliyette bulunduğumuz çalışma ortamlarında yasal ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymak,
 • v  Herkesin katkılarıyla oluşturulan ve geliştirilen Kalite,Şeffaflık,Dürüstlük ve İtibar üzerine kurulu bir Tunaset Kültürü oluşturmak,
 • v  Ortam Analizlerinin yapılarak,Doğal kaynakların ve Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,
 • v  Faaliyetlerden kaynaklanabilecek İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmak için Risk Analizlerinin ve Acil Durum Planlarının yapılmasını ve takibini sağlamak,
 • v  Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla birlikte Bilgi Güvenliği kurallarını uygulamak,
 • v  Bu kültürün içinde ki Etik kodları,çıkar çatışmalarını ve misillemelerini önleyecek şekilde birbirimiz yanında işbirliği yaptığımız tüm kişi,kurum ve paydaşlarımızla birlikte uygulamak ve geliştirmek(Uygulamalar (EP.00) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ prosedüründe detaylı olarak açıklanmıştır)
 • v  Bilmezsek ölçemeyiz,ölçmezsek yönetemeyiz prensibi ile adımlarımızı tanımlamak ve performanslarımızı sürekli geliştirmek,
 • v  Bu gelişmeyi sağlamak için Müşteri Memnuniyetini  şirketimizin merkezine alarak,tüm paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın katılımını sağlayarak süreçlerimizin iyileştirilmesini  sağlamak,
 • v  Paydaşlarımızın katılımıyla iklim değişikliği,çevre mevzuatı ve çevre standartları konularında sürdürülebilir bir çevre yönetim politikası izlemek,
 • v  Çalışanlarımızın süreçler içerisinde ki görev,yetki ve sorumluluklarını doğru tesbit ederek duyurmak,eğitim,toplantı ve benzeri faaliyetlerle farkındalıklarını artırmak,süreçlere aktif katılımlarını sağlamak,
 • v  Diğer Yönetim Sistemleri ile entegre sistemleri kurmak ve sürdürmektir.
 • v  Bu Politika oluşabilecek gereklilikler haricinde,yılda bir kez Üst Yönetim tarafından gözden geçirilip,güncellenir.

                                                                                                                

  

                                     

                                                     

                                                                                                                              

                                   

               ÇEVRE YÖNETİMİ ve İŞ SAĞLIĞI/ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

 

TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Limited Şirketi,Gümrük Müşavirliği ve Lokal/Global Lojistik Faaliyetleri kapsamında Dış Ticaret,Gümrükleme,Nakliye,Danışmanlık ve bu Hizmetlere bağlı olarak Yönetim ve İdari Organizasyon Faaliyetlerini Pendik Ofisinde sürdürmekte olup,hizmet vermekte olduğu Müşterilerinin ve diğer Paydaşlarının ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ihtiyaç ve beklentilerine en üst düzeyde cevap vermek için bu Politikayı benimsemiştir. 

Bu sebeple  kurduğumuz ve geliştirmeyi  amaçladığımız ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Standartları gereği hedeflerimiz aşağıdadır;

 • v  Faaliyette bulunduğumuz çalışma ortamlarında yasal ve uluslararası mevzuatlara uymak,
 • v  Ortam Analizlerinin yapılarak,Doğal kaynakların ve Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,
 • v  Faaliyetlerden kaynaklanabilecek İş Sağlığı Güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmak için Risk Analizlerinin ve Acil Durum Planlarının yapılmasını ve takibini sağlamak,
 • v  Bilmezsek ölçemeyiz,ölçmezsek yönetemeyiz prensibi ile adımlarımızı tanımlamak ve performanslarımızı sürekli geliştirmek,
 • v  Bu gelişmeyi sağlamak için Müşteri Memnuniyetini  şirketimizin merkezine alarak,tüm paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın katılımını sağlayarak süreçlerimizin iyileştirilmesini  sağlamak,
 • v  Çalışanlarımızın süreçler içerisinde ki görev,yetki ve sorumluluklarını doğru tesbit ederek duyurmak,eğitim,toplantı ve benzeri faaliyetlerle farkındalıklarını artırmak,
 • v  Diğer Yönetim Sistemleri ile entegre sistemleri kurmak ve sürdürmektir.
 • v  Bu Politika oluşabilecek gereklilikler haricinde,yılda bir kez Üst Yönetim tarafından gözden geçirilip,güncellenir.

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                               

                        

                                                                                         SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ KAPSAMI    

 

 1.   Firmamız verdiği hizmetlerde Müşteri,Ticaret Bakanlığı,Çalışma Bakanlığı,Maliye Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı,İçişleri Bakanlığı ve diğer yetki veren/denetleyen Otoriteler/Kanun Koyucuların ilgili kanun ve yönetmeliklerini esas almış olup,tasarım ve geliştirme kapsamında herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.
 2. Tunaset ihracat,ithalat,transit gibi ana süreçlerin kapsamında dahili ve global lojistik,antrepo,vb.. hizmetleri kontratlı firmaları aracılığı ile dış kaynaklı olarak gerçekleştirdiğinden prosesleri geçerli kılmayı gerektirecek özel proses uygulaması bulunmamaktadır.
 3. Firmamız süreçleri çerçevesinde herhangi bir ölçüm aleti kullanmadığından izleme ve ölçüm cihazları yönetimi bulunmamaktadır.
 4. Lokasyonların azlığı,küçüklüğü ve etki önem dereceleri düşük olduğundan Tunaset Etik İlke Boyutlarının değerlendirilmesi,Kayıtlarının Takibi,Koruyucu Önlemler ve bunlarla ilgili yönetim şekillerinin ve faaliyetlerin irdelenmesi,denetlenmesi ve analiz edilmesi Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu(SÇG) tarafından yapılmakta ve değerlendirilmektedir.
 5. Sürdürülebilirlik kapsamında Tunaset’in Sera Gazı Emisyonları (ÇP.00) Çevre Yönetim Sistemi dahilinde izlenmekte,Yönetime/Müşterilere raporlanmakta ve Web sitesinde yayınlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU(SÇG) FAALİYETLERİ

 

Firmamız özellikle müşteri firmalarımızın talepleri doğrultusunda ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi,ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  Belgelerini almış olup,bu sistemleri daha ileri seviyelere taşımak,uluslararası anlaşmalar ve standartlar çerçevesinde Sürdürülebilirlik’lerini sağlamak amacı ile 12.10.2023 tarihinde Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu(SÇG) kurulmasına karar verilmiştir.

SÇG Genel Müdür,Genel Müdür Yardımcısı,Finans Yöneticisi ve Kalite Sistem Yöneticisi’nden oluşmaktadır.

 Bu Çalışma Grubu,daha önce kurulan Çevre ve İSG Çalışma Grubu(ÇÇG) ve Etik Çalışma Grubu(EÇG) görev ve sorumluluklarına ilaveten,Sürdürülebilirlik kapsamında yapılacak tüm çalışmalardan da sorumlu olacaktır.

Çalışma Grubumuz,Tunaset Firmasının Pendik Merkez ve bağlı tüm bölümlerinde ISO Standartlarının ve Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin  Planlanması,Kurulması,İşletilmesi,Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi,Değerlendirilmesi,Denetlenmesi ve Sürekli Geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmalardan sorumlu olacaktır.

Alınacak kararlar SÇG’de oybirliği ile alınacaktır.

Yapılan/bir sonra ki planlanan toplantılarda alınacak kararlar, ilgili bölüm/kişiler’e dağıtımı yapılarak uygulanması sağlanacak ve takip edilecektir.

‘’Yönetim Sistemleri bir ekip çalışmasıdır’’ kavramından hareketle,tüm  personelimizin sistemin gerektirdiği çalışmalara katılımı çok önemlidir.

Bu çerçevede yürüttüğümüz süreçlerin iyileştirilmesi,buradan doğacak fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesi,bu değerlendirmeler sırasında risk temelli bakış açımızın   yönetimi ve korunması önem kazanmaktadır.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU(SÇG) GÖREV,YETKİ ve  SORUMLULUKLARI ;
 

 

 1. Tunaset’in Sürdürülebilirlik hedef ve        İlkelerini belirlemek,bu ilkelerin uygulanmasını,raporlanmasını ve denetlenmesini sağlamak,
 2. Bu ilkeleri oluştururken Kalite,Şeffaflık,Dürüstlük ve İtibar üzerine kurulu bir Firma Kültürü oluşturmak,
 3. Bu kültür içinde ki etik ve uyum kodlarını Tunaset çalışanlarına ve işbirliği yaptığımız kişi,kurum ve tüm paydaşlarımıza yaymak, 
 4. GAP Analizleri yaparak,bu analizlerin etkilerini yıllık Gelişim Plan’ına kayıt etmek,bu plan sonucu gerçekleştirilecek faaliyetler için Risk Analizi,DÖF,Aksiyon Planı,vb.. izleme süreçlerini belirlemek,
 5. İlgili konularda dokümanların ve kayıtların hazırlanmasını ve kontrolünü KSY’ile birlikte sağlamak,
 6. Çalışanların Yönetim Sistemi’ne katılımını sağlamak ve bu konularda gerekli eğitimleri gerçekleştirmek,
 7. Yönetim Sistemleri ile ilgili Planlanan/Planlanmayan tüm faaliyetleri takip etmek,
 8. Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik ile ilgili TC.Kanunlarını,Mevzuatları ve gerekirse uluslararası prosedürleri takip etmek,gereklilik halinde uygulamaya almak,
 9. Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik konusunuda sürekli gelişimi hedefleyerek,Tedarikçi Denetimleri,İç Denetimler ve YGG konularında KSY’ne yardımcı ve katılımcı olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

TUNASET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

 

Tunaset’in Etik Değerlerini de kapsayan Sürdürülebilirlik İlkeleri aşağıdadır ;

 

 • v  Müşteriye Saygı ve koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
 • v   Kanunlara ve Mevzuatlara uyum
 • v  Tedarik zinciri etik çalışmaları ve firmalarımızın Sürdürülebilirlik konusunda teşvik edilmesi
 • v  Bilgi Güvenliği gereksinimleri
 • v  Usulsüzlük,uygunsuzluk ve yalan beyan durumlarının oluşmasını önleme
 • v  Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
 • v  Kişisel verilerin Gizliliği ve Korunması
 • v  Çevre Yönetimi’ne uyum şartlarının sağlanması
 • v  İş Sağlığı-Güvenliği’ne uyum şartlarının sağlanması
 • v  İnsan haklarına ve Etik istihdam politikalarına uyum
 • v  Çalışan ve İnsan Hakları,Kurum Kültürü,Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • v  Çıkar çatışmalarının önlenmesi
 • v  Misillemeyi önleme
 • v  Adil Rekabet koşulları
 • v  Yatırımcıları koruma ve kazan-kazan yönetimi
 • v  Kurumsal vatandaşlık
 • v  Sürdürülebilirlik Öncelikleri,Hedefleri ve Yönetimi
 • v  Şeffaflık,İç Kontrol ve Denetim,Risk Yönetimi
 • v  Dijitalleşme,Siber Güvenlik,İnovasyon
 • v  Çevresel Etkiler,Karbon ve Su Ayak İzleri takibi,Emisyonların Azaltılması
 • v  Performans Göstergeleri,Kurumsal Üyelikler,Doğrulama Beyanları

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ve İLKELER.

 

Tunaset’in en önemli kaynak ve varlıklarından biri Müşterileri’dir.Bu çerçevede ve verdiği hizmetler kapsamında oluşan ve/veya oluşabilecek problemlerin değerlendirilmesi,çözümü ve analiz edilmesi tüm Tunaset çalışanlarının ön planda tutması gereken bir konudur.

Müşterilerin özel istekleri ve memnuniyetleri ön planda tutulmalı,tüm işlemler TC.Kanunları ve Mevzuatlar dahilinde yapılmalıdır. 

Müşteri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi (KP.04) Müşteri İlişkileri Yönetimi ve (KT.07) Görev Tanımları’nda tüm personel için açıkça belirlenmiş olup,bu kurallar ödün vermeksizin uygulanır.

 

                                                                                       YASAL SÖZLEŞMELERE TABİ GEREKSİNİMLERE UYUM.

 

UYGULANABİLİR YASALAR VE GEREKSİNİMLER

Kuruluşumuz tarafından uygulanabilir yasalar Tunaset Bağlamı ve Doküman Yönetimi içinde tanımlanmış ve güncelliği sağlanmaktadır.Bilgi güvenliği kontrolleri belirlenirken yasal ve diğer sözleşmeler ile ilgili gereksinimler göz önüne alınmaktadır.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Firmamızda kullanılan tüm yazılım ürünleri lisanslı olarak kullanılmaktadır. Yazılımda kullanılan harici materyaller için fikri mülkiyet haklarına göre materyallerin kullanımı ve patentli yazılım ürünlerinin kullanımı üzerindeki yasal, düzenleyici ve anlaşmalarla doğan gereksinimlere uyum sağlanmıştır. Bu sürece uyum politika, talimat ve gizlilik beyanı ile güvence altına alınmıştır.

 

KAYITLARIN KORUNMASI

Kayıtlar kaybedilmeye, yok edilmeye, sahteciliğe, yetkisiz erişime ve yetkisiz yayımlamaya karşı yasal, düzenleyici, sözleşmeden doğan şartlar ve iş şartlarına uygun olarak korunmaktadır. Kayıtların korunması için düzenleyici politikalar oluşturulmuş olup YGG toplantılarında gözden geçirilmektedir. Kayıtlara erişim, saklama süreleri ve saklama koşulları yasal mevzuatlara ve kuruluş şartlarına göre belirlenmiş olup (KP.02) Doküman Yönetimi’nde  belirtilmiştir. 

 

KRİPTOGRAFİK KONTROLLER

Kullanılmakta olan e-devlet ve e-imza uygulaması mevcuttur. Bunların şartları ilgili kanun maddelerinde tanımlanmıştır. Bu kanunlara uygun olarak kuruluş içinde kullanımaktadır. Bu uygulamaların kontrolü ve yönetimi ilgili bakanlıklar tarafından yapılmaktadır. 

 

 

 

 

                                                                                        BİLGİ GÜVENLİĞİ’NİN BAĞIMSIZ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ’NİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Bilgi Güvenliği uygulamaları,belgelendirme denetimleri ve gözetim denetimleri,belgelendirme kuruluşları ve iç denetçiler tarafından gözden geçirilmektedir. Bulunan uygunsuzluklar YGG toplantıları için girdi oluşturmaktadır.

GÜVENLİK POLİTİKALARI VE STANDARTLAR İLE UYUM

Güvenlik politikaları ve standartlar ile uyum Üst Yönetim tarafından YGG toplantıları ile gözden geçirilmektedir.

TEKNİK UYUM GÖZDEN GEÇİRMESİ  

Bilgi sistemleri KSY ve IT Yöneticisi tarafından Bulut’tan alınan raporlar ve testlerle gözden geçirilmektedir. Sonuçlar YGG Toplantılarında gözden geçirilmektedir. 

 

                                                                                                    RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ.

 

Tunaset,her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısında olup,ilgili yasa,düzenleme ve ilkelere uyum sağlamak konusunda kararlıdır.Amacı ne olura olsun rüşvet alınması ya da verilmesi ile yolsuzluk amacı güdülmesi kesinlikle kabul edilemez.Böyle bir amaç çerçevesinde Tunaset ile iş yapmak isteyen 3. Taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi prensibimizdir.

 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası,Tunaset’in Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uygun bir biçimde hazırladığı Sürdürülebilirlik Yönetimi’nin önemli bir parçasıdır.Bu sebeple Tunaset’in Bütünlüğünü ve İtibarını korumak amacı ile potansiyel Yolsuzluk Eylemleri ve Riskleri aşağıda tanımlanmıştır.

Tunaset Yönetimi’nin amacı ve görevi bu politikalara sürekli sahip çıkarak,yolsuzluk risklerini belirlemek,azaltmak ve yönetmek için tüm çalışanlarına bilgi sağlamaktır.Çalışanlarını yasal gereklilikler hakkında bilinçlendirmek,çalışanların bildirimlerini sağlayacak iletişim kanallarını açık tutmak,tüm işlemlerin resmi kayıt sistemlerine doğru olarak yapılmasını sağlamak,herhangi bir amaçla açıklanamayan veya kaydedilmeyen hesaplar,fonlar,varlıklar olmaması ve bu türden işlemlerin yapılmaması gerektiği konularında tüm tedbirlerin alınması ve etkinliklerinin artırılması Üst Yönetim’in görevidir.

 

Bu prosedür ve politikaların düzenli olarak takip edilebilmesi için Tunaset bünyesinde Genel Müdür,Gümrük Müşavirleri,Muhasebe Yöneticisi ve Kalite Sistem Yöneticisinden oluşan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu (SÇG) kurulmuştur.Bu çalışma grubunun kurulması (EPL.00.C) Kurulum ve Bildirim dokümanı ile duyurulmuş,Görev,Yetki ve Sorumlulukları (EP.00.D) dokümanı ile belirlenmiştir.Bu doküman gereği tüm Sürdürülebilirlik ve Etik İlkelerin korunması,denetimi ve takibinden SÇG sorumludur.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  DIŞ HİZMET ALINAN FİRMALAR. 

 

Dışarıdan alınan hizmetleri bağlıyan tüm kurallar ve bunlarla ilgili etik yaklaşımlar (KP.05) Dışarıdan Alınan Hizmetler Yönetimi ve alt Talimatları gereğince kararlılıkla uygulanır.

Destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile ilişkiler tekrar gözden geçirilir.  

Üst düzey yönetimce, dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterlerin yanı sıra moralite ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firmalarla ilişkiler yeniden gözden geçirilir. Bu kapsamda gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle Üst Yönetim’dedir.

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde; 

 •  Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması, 
 •  Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması, 
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması, 
 • Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir, bunlara uyulmaması ya da politikaya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın sonlandırılacağına ilişkin hükümler getirilir. 

Firma ya da iş ortaklarının söz konusu hususlara uyumunun takibi öncelikle Tunaset Üst Yönetimi’nin sorumluluğundadır.  

 

                                                                                                                      TEMSİLCİ ve ARACILAR.

     

Temsilci ve Aracı kullanılması, yolsuzluk eylemlerine neden olabilecek yüksek risklerden birini teşkil edebilir. Bu risk ancak bir aracının, yüksek riskli ülkede faaliyet göstermesi halinde olabilir. 

Üçüncü kişilerce işlenen bir yolsuzluk eylemi,Tunaset tarafından işlenmiş sayılabileceğinden, aracı kullanılması iş bu politikaya ve bu konudaki diğer prosedürlere uyumlu olmalıdır. 

Tunaset’in itibarını zedelemeyeceğine dair ve aracılık edeceği göreve ilişkin vasıfları sağladığından emin olunması için, yeterli ve itinalı inceleme yapılmamış olan hiçbir aracı tutulmamalıdır. 

 

 

 

 

  

                                                                                                                            HEDİYELER.

 

Çalışanlarımız, herhangi bir işlem veya iş için 200 TL’yi (İki Yüz Türk Lirası) aşan bir eşya/hizmet veya değeri ne olursa olsun nakit, çek vb. menfaat talep, temin ve kabul edemez. Şirketimizin tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediyeler veya diğer armağanlar kabul edilmemelidir, bu tür taleplerde bulunulmamalıdır. 

Şirket politikası kapsamında, hediye kabul etmemek ana kural olmakla birlikte aşağıda belirlenen haller gözetilmek kaydıyla hediye kabul edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır: 

 • Mümkün olduğu takdirde önceden veya hemen sonrasında amirin bu konuda bilgilendirilmiş olması, 
 • Haksız ifa yoluyla herhangi bir menfaat temin etmek veya birbirine açık veya zımni olarak karşılıklı avantaj veya yararlar sağlamak amacıyla bir üçüncü tarafı etkilemek, teşvik etmek veya ödüllendirmek niyetiyle yapılmaması, 
 • Ulusal mevzuata uygun olması, 
 • Bireysel olarak değil şirket olarak verilmesi, 
 • Bir nakit veya nakit muadili değer ihtiva etmemesi (hediye sertifikası veya kuponları gibi), 
 • Somut durumun şartlarına uygun olması (Örneğin, Türkiye’de yılbaşında küçük hediyelerin verilmesi adettir), 
 • Hediyenin uygun bir değerde olması ve uygun bir zamanda verilmesi (Örneğin, ihale sürecince ikram/ağırlama kabul edilmez.) 
 • Gizli değil, açık bir şekilde verilmesi. 

Bu belirlenen haller mevcut olsa dahi, hiçbir biçimde, kamu görevlileri, temsilcileri veya politikacılar ile siyasi partilere hediyeler ve/veya ikram verilemez ve onlardan hediyeler ve/veya ikram alınmaz. 

Bu belirlenen hallere ek olarak; 

 •  Haksız bir ifayı etkilemek, teşvik etmek veya ödüllendirmek niyetiyle bir ödeme, hediye veya ikram verilmesi, vaat edilmesi, veya teklif edilmesi, 
 • Rutin bir işlemin “kolaylaştırılması” veya hızlandırılması için bir kamu görevlisi, yetkilisi veya temsilcisine ödeme, hediye veya ikram verilmesi, vaat edilmesi veya teklif edilmesi kesinlikle yasaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 AĞIRLAMALAR.

 

Ağırlama, sponsorluğu şirket dışında bir kişi ya da başka bir şirket tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik ya da faaliyettir. Ağırlama etkinlik/faaliyetleri arasında şunlar sayılabilir: 

 • Sosyal etkinlikler        
 • Konaklama
 • Yemek daveti 

Şirket, ticari ilişkilerini geliştirmek ve normal ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edebilir. Bu üçüncü şahıslar arasında müşteriler, danışmanlar, avukatlar, denetçiler ve şirketler arasında ticari ilişki bulunan ilgili diğer şirketler (çalışanları, aileleri ve arkadaşları dahil) sayılabilir. Şirket, sunduğu ağırlamayı alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif eder. 

Ağırlama tekliflerinin kişisel veya bağlantılı olan kişiler (aile üyeleri, arkadaşlar, yakın ilişki içerisinde olunan kişiler vb.) adına kabulü için de aynı prensip geçerlidir. Şirket esaslarına uygun olmayabilecek yüksek değerli bir ağırlama teklifi geldiğinde, bağlı olunan birim yöneticisinden onay alınmalıdır. 

Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara da sebebiyet verilmemeli, böyle durumlarda ağırlama teklifleri sunulmamalı veya kabul edilmemelidir. 

 

                                                                                                            İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRICI ÖDEMELER.

 

Tunaset bu politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif etmelerine izin vermemektedir.

 

                                                                                                                             İŞ TEKLİFLERİ.

 

Bir iş teklifinin (geçici veya sürekli) herhangi bir surette yolsuzluk eylemi olabileceği izlenimini ortadan kaldırmak için, bu tekliflerin “normal rekabete dayalı işe alma süreçleri dışında” müşterilere, iş ortaklarına (onlarla yakından ilişkili olduğu bilinen üçüncü kişilere) veya devlet memurlarına ve kamu görevlilerine (ya da Devlet Memurları ile yakından bağlantılı olduğu bilinen kişilere) yapılmaması genel prensiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       VEKALETLE İŞ GÖRDÜRÜLEN FİRMALAR.

 

Tunaset, vekil sıfatıyla hizmet veren, yönetim danışmanlığı yapan, muhasebe, bordro, bilgi teknolojileri veya tesis yönetimi gibi işlevlerle ilgilenen vekiller, tedarikçiler ve yükleniciler gibi kişi ve/veya kurumlarla girdiği ilişkilerde, 3.kişilere rüşvet verdiği duyumu alınmış olan veya bundan şüphelenilen kişi veya kurumlarla ilişki kurmamalıdır, şayet söz konusu türde duyumun alındığı tarih itibariyle kurulmuş bir ilişki tespit edilirse ilgili ihtarlarda bulunulur; ihtarların netice vermemesi halinde ticari ilişki sonlandırılır. 

Tunaset ile ilişki kurarak onun adına vekaleten iş gören kişilerin, tedarikçi veya yüklenicilerin, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymaya mutabık olmaları gerekmektedir. 

 

                                                                                                                           SİYASİ BAĞIŞLAR.

Tunaset tarafından siyasi amaçlı hiçbir bağış yapılmaz.

 

                                                                                                  YARDIM AMAÇLI BAĞIŞ ve SPONSORLUKLAR.

 

Tunaset, talep edilecek olan yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların ancak yasal,Tunaset tarafından çıkarılan yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uyumlu ayrıca yürürlükteki yerel kanunlara uygun olmaları gerekmektedir. 

Yardım amaçlı her katkı ve sponsorluğun, açık ve şeffaf bir biçimde yapılması gerekir. Bu durum, alıcıların seçimi için şeffaf kriterler belirlenmelidir.

 

                                                                                            YOLSUZLUK ve RÜŞVETLE MÜCADELE İLKELERİ.

Tunaset’in,yolsuzluk eylemlerine karşı toleransı sıfırdır.Tunaset çalışanlarının ve/veya üçüncü kişilerin,Tunaset ile olan işlemlerinde herhangi bir yolsuzluk eylemine tolerans gösterilmez. 

Çalışanlarımız görevlerini yerine getirirken, üçüncü bir kişiye herhangi bir şekilde rüşvet olarak nitelendirilebilecek mahiyette bir ödeme yapamaz ya da üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde karşı tarafın bunu teklif etmesine, vaat etmesine, rica etmesine, talep etmesine, vermesine veya kabul etmesine tolerans göstermez. 

Tüm çalışanlarımız rüşvete ilişkin kurallara, şirketin yayımladığı Uyum ve Etik Kurallar uyarınca davranmakla yükümlüdür. 

Şirketimizin saygınlığını korumak için, yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek tüm çalışanlarımızın bireysel sorumluluğundadır.

Herhangi bir çalışanımızın, iş bu politikada yer alan kuralları ihlal etmesi durumunda Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’na bilgilendirme yapılır. 

Fark edildiği halde yolsuzluk eylemlerine aykırı durumların raporlanmaması ya da görmezden gelinmesi de yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlal edilmesi kapsamında değerlendirilecektir. 

Tüm çalışanlarımız  yolsuzlukla mücadele politikasıyla ilgili soruları ve iş bu politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibar ve güvenimize zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmelidir.Bu durumların bildirimi ve analiz edilebilmesi için Yönetim’e e-posta veya oneri@tunaset,com üzerinden ulaşılabilir. 

 

                                                                                   KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ ve KORUNMASI İLKELERİ.

 

Performans değerlendirmeleri, ücretler, emeklilik ve yardımlar da dahil olmak üzere,muhtemel,mevcut veya

eski çalışan kayıtlarına ve kişisel verilere erişim yalnızca yetkili kişiler tarafından ve veri gizliliği yasalarına

uygun olarak sağlanabilir.

Tunaset,çalışanlarına ve müşterilerine ait tüm kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na

uygun olarak işler, saklar ve imha eder. Çalışanlarımıza ait kişisel verilerde gösterilmesi gereken hassasiyet

aynı şekilde müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız tarafından verilen kişisel veriler ve gizli

korurken de gösterilmektedir. 

Ticari iletişim sürecinde müşteriler, tedarikçiler ve rakipler dahil olmak üzere diğer şirketler hakkında birçok

bilgiye ulaşılır. Rekabetçi bilgi edinme konusunda yasal ve etik birtakım sınırlar vardır.Tunaset çalışanlarından yasal ve etik sınırlamalara uygun davranmalarını bekler.

Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması ile ilgili tüm kurallar ve bunlarla ilgili etik yaklaşımlar (KP.07) İnsan Kaynakları Yönetimi ve alt Talimatları gereğince kararlılıkla uygulanır.

 

                                                                                                İNSAN HAKLARI ve ETİK İSTİHDAM POLİTİKASI.

 

Tunaset faaliyet gösterdiği her yerde insan haklarına saygı göstermeyi ve insan haklarını korumayı taahhüt eder.

Aşağıda belirlenen hususların Tunaset bünyesinde bulunması kabul edilemez. Bu maddelerden herhangi birini çalışma koşullarında barındıran bir üçüncü tarafla da çalışılması söz konusu olmamaktadır ;

• Çocuk işçiliği başta olmak üzere çocukların sömürülmesi

• Fiziksel ceza yöntemi

• Çalışanlara yönelik özellikle cinsiyet, köken, din veya cinsel tercih üzerinden şiddet uygulaması,

• Zorla veya zorunlu çalıştırma

• İstihdam ve işe alma uygulamalarında yasadışı ayrımcılık

• Güvensiz çalışma koşulları

• Asgari ücret altında adam çalıştırma, maaş kesintileri

• Yasadışı fazla mesai uygulamaları

Tunaset için çalışanları en önemli değerdir,bu sebeple çalışanlarının ve iletişimde olduğu tüm tarafların eşit,

adil ve saygılı bir şekilde muamele görmesini ve ayrımcılığa maruz kalmamasını sağlamak amacındadır.

Tunaset; ırk,renk, din, cinsiyet, yaş, uyruk, dil, cinsel tercih, medeni hal, maluliyet vb. farklılıkları gözetmez,

 işe alım, seçim, gelişim ve terfilere ilişkin kararlarda herkese eşit ve adil yaklaşır, yönetici, çalışan ve iletişimde olduğu tüm taraflardan aynı yaklaşımı sergilemelerini bekler.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              ÇEVRE YÖNETİMİ.

 

Tunaset çevreyi koruma sorumluluğunu gönüllü olarak paylaşır. Doğal kaynakları korumak, geliştirmek ve

olumsuz etkiyi en aza indirgemek için tüm Tunaset çalışanlarının gerekli hassasiyeti göstereceği Tunaset

politikalarında taahhüt edilmektedir.

Buna gore;

• Şirket bünyesinde kullanılan ofislerde ve araçlarda güvenlik ve çevreyi koruma politikaları esas alınarak hareket edilmektedir.

• Sürdürülebilir uygulamalar kullanılarak çevre kanunlarına ve üçüncü taraf gerekliliklerine uyma,çevresel uyum ve performansı izlemeye özen gösterilmektedir.

Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik ile ilgili tüm kurallar ve bunlarla ilgili etik yaklaşımlar (ÇP.00) Çevre Sistem Yönetimi ve alt Talimatları gereğince kararlılıkla uygulanır. Tunaset bu kapsamda Risk Analizi,çevre-etki değerlendirmesi yapmakta olup,gerek duyarsa ortam ölçümleri için yetkili bir firma ile anlaşabilir.

 

                                                                                                               İŞ SAĞLIĞI-GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ.

 

Tunaset çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri ve hissedarları için sağlıklı

ve güvenli bir ortam yaratmaya çaba göstermektedir. Bunu başarabilmek herkesin

sorumluluk bilinci ile hareket etmesi ve iş birliği içerisinde olması ile mümkündür.

Tunaset’te iş sağlığı ve güvenliği tüm iş süreçlerine entegre edilmekte ve iş sağlığı ve

güvenliği ile ilgili endişelerin bildirildiği, çözüldüğü bir kültür teşvik edilmektedir.

Kişisel emniyet ve süreç emniyeti, kurallara uymanın çok daha ötesindedir. Bu yüzden

şirket ile temas halinde olan her çalışan ve yüklenici, ciddi bir yaralanma ve ölüm

riskini önlemek için ne yapacağını, nasıl davranması gerektiğini bilmeli, emniyet riskleri

konusunda tetikte olmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kurallar ve bunlarla ilgili etik yaklaşımlar (İP.00) İSG Sistem Yönetimi ve alt Talimatları gereğince kararlılıkla uygulanır.Tunaset bu kapsamda Risk Analizi ve Acil Durum Planlaması yapmak ve İSG Eğitimleri vermek için yetkili bir OSGB ile anlaşabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENMESİ İLKELERİ.

Tunaset iş süreçleri ile ilgili verilen kararlarda kişisel çıkarların değil Tunaset çıkarlarının

temel alınmasını uygun bulur.

Çıkar çatışmasının ortaya çıkabileceği durumlar aşağıdaki gibidir:

• İş ve iş ilişkileri dışında ikinci bir işte çalışmak, hizmet vermek, müdür ya da danışman

olarak görev almak. 

• Tunaset’in mevcut ve potansiyel rakibi, müşterisi ya da tedarikçisi ile sizin aranızda

mali çıkar olması.

• Yakın akrabanızın sizinle veya sizin altınızda çalışan biriyle ya da iş birimimizde çalışan

biriyle resmi danışmanlık hizmetleri dışında herhangi bir iş ilişkisinin olması.

• Beyan edilmeyen kamu görevlisi akrabalar.

• Yakın akrabaların Tunaset’in bir rakibine, tedarikçisine veya müşterisine yatırım yapması

 

                                                                                                                   MİSİLLEMEYİ ÖNLEME İLKELERİ.

Misilleme: Herhangi bir durumu ya da kişiyi ihbar etmeniz üzerine ihbar ettiğiniz kişinin ya da yöneticilerinizin ya da çalışma arkadaşlarınızın cezalandırmak amacı ile size karşı zarar verici davranışlar takınmasıdır.

Bildirim yapan kişilerin korunması temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır.Tunaset, iyi niyetle bir endişesini bildiren herhangi bir çalışanın misillemeye maruz kalmasına izin vermez.

Bir şahsa karşı misilleme amaçlı bir kaygı uyandıran veya hakkında bir soruşturma başlatılması için harekete geçen kişiler disiplin işlemine tabi tutulacaktır.

 

                                                                                              ADİL REKABET KOŞULLARI KORUNMASI İLKELERİ.

Müşterilerin en iyi hizmeti en uygun şekilde alabilmesi serbest pazarlama ve adil rekabet yoluyla mümkündür.

Rekabeti önleyici tüm davranışlar kanunlar ile yasaklanmıştır. Rekabeti engelleyici davranışları yasaklayan bu yasalara göre aykırılıklar aşağıdaki gibidir.

• Rakiplerle, fiyat sabitleme, ihaleye fesat karıştırma, pazar tahsisi ve tedariki kısıtlama dahil olmak üzere rekabete aykırı anlaşmalar yapmak

• Rekabetle ilgili hassas bilgileri rakiplerle paylaşmak

• Müşteri ve tedarikçilere kısıtlamalar empoze etmek

• Pazar hakimiyeti konumunu kötüye kullanmak

• Bazı birleşme ve devralma sözleşmeleri yapmak

Tunaset tüm çalışanlarından yasalara uyumlu hareket etmelerini bekler.

 

 

 

 

 

                                                                                                           SERA GAZI EMİSYONLARI ÖLÇÜMÜ

 

Tunaset Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik firması 2023 yılı başından geçerli olmak üzere sebep olduğu Sera Gazı Emisyonlarının ölçüm protokollerini tanımlamış,bu ölçümleri düzenli olarak yapılmasını,raporlanmasını, 2026 yılında doğrulama yapılmasını ve güvence raporu alınmasını kararlaştırmıştır.

Bu çerçevede 2023 yılında yapılan ölçümlerin sonuçları aşağıda olup,bir alt sayfada ise en önemli 3 adet emisyon değerlerine ait grafikler bulunmaktadır

 

 1. ÖZ MAL TIRLAR –                      223,74 t.CO2.e (K.1)
 2. ÖZ MAL KÜÇÜK ARAÇLAR –     12,57 t.CO2.e (K.1)
 3. ELEKTRİK –                                    7,13 t.CO2.e (K.2)
 4. DOĞALGAZ –                                 2,37 t.CO2.e (K.2)
 5. PERSONEL ARAÇLARI –            39,04 t.CO2.e (K.3)
 6. TEDARİKÇİ ARAÇLARI –            10,46 t.CO2.e (K.3)
 7. ORTAK ALAN ISITMA –                0,91 t.CO2.e (K.3)
 8. SU AYAK İZİ –                               0,234 t.CO2.e (K.4)

 

Bu değerleri özetlersek ;

K.1. Toplam Emisyon Miktarı : 236,31 t.CO2.e

K.2. Toplam Emisyon Miktarı :     9,49 t.CO2.e

K.3 Toplam Emisyon Miktarı :    50,41 t.CO2.e

K.4 Su Ayak İzi                       :      0,234 t.CO2.e

Tunaset Toplam Emisyon    :      296,45 t.CO2.e

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                                                                                                  SON SÖZ

 

Tunaset olarak bu raporda 01.Ocak-31 Aralık 2023 dönemini esas alan Sürdürülebilirlik kapsamında ki ilkelerimiz,stratejik yönetim yaklaşımımız,paydaşlarımızla ilişkilerimiz ve bazı uygulamalarımız sizlerle paylaşılmıştır.

Tunaset büyük çaplı bir üretim tesisi olmadığından ve ağırlıklı olarak ofis ortamı çalışmalar gerçekleştirdiğinden;

-İklim Krizi ve Enerji Yönetimi,

-Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi,

-Su Yönetimi,

-Toplumsal Fayda

gibi konularda bu aşamada uzun vadeli Sürdürülebilirlik Hedefleri tespit etmemiş ve açıklamamış olmasına rağmen,ilgili konularda personelimize peryodik farkındalık eğitimleri verilmektedir.

Yukarıda görüldüğü üzere Toplam Sera Gazı Emisyonları’mızın % 79,7’sini Tırlarımız oluşturmaktadır,araçlarımız ve tüm ekipmanları 2021 model yılı ve üzeri olup,Euro 6 motorludur,hepsi uluslararası taşıma mevzuatına uygun olarak çalışmaktadır,bu sebeplerle araç emisyonlarında bir düşürme hedefi belirlenememekte,önümüzde ki yıllarda araç sayımızın artacağı da göz önüne alınarak artış olacağı öngörülmektedir.

Tedarikçi sayımız çok az olduğundan(genellikle ofis çalışması yürüten ve danışmanlık/denetim firmalardır)Tedarik  Zinciri Yönetimimiz ve İzlenebilirliği/Değerlendirilmesi konuları ISO Standartları gereği yapılmakta olup,bu firmalarla Sürdürülebilirlik kapsamında detaylı bir çalışma yapılmamaktadır.

Firmamızın yapısı gereği Sürdürülebilirlik İnsiyatiflerine katılım öngörülmemiş olup,zorunlu veya isteğe bağlı Kurumsal Üyelikler önceliğimiz değildir.Bu insiyatiflerin çalışmaları ağırlıklı olarak cinsiyet/kadın hakları kapsamında yapıldığından ve Tunaset aşağıda belirtildiği üzere böyle bir pozitif ayırımcılık yapmanın insanları incitme olasılığı sebebi ile sadece liyakati ön plana alarak,bu tip üyelikleri gerekli görmemektedir. 

Ofis personel sayımızın ortalama 20 kişi olduğu göz önüne alındığında 2023 yılında Sürdürülebilirlik kapsamında toplam 27 adam.saat eğitim verilmiş olup,ilgili konuda 2024 eğitimleri de ayrıca planlanmıştır.(Ofis personeli Sürdürülebilirlik Eğitim katılım oranı % 100 olup,tüm şirket personeli için bu oran % 55’tir.)

Firmamız Yetenek ve Kariyer Yönetimini her zaman ön planda tuttuğundan,çalışanlarımızın % 57’sinin kadın çalışan olduğu göz önüne alınarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,Irk Ayırımı,İnsan Hakları,İş Etiği ve Şeffaflık konularında bir hedef belirlemeye gerek duymamaktadır.

Tunaset,Müşteri Memnuniyeti ve İletişimi daima ön planda tuttuğundan,Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti,Çevre ve İş Sağlığı/Güvenliği,KVKK Kurallarına Uyum,Veri Gizliliği ve Siber Güvenlik,İnovasyon,Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve Risk Yönetimi konularında tecrübeli personeli ile çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir. 

 

Tunaset Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu(SÇG) adına ilginize teşekkür ederiz.