Firmalar tarafından imha edilmek üzere Tunaset’e gönderilen tıbbi atıklar olursa, bu iş için Tunaset’in eğitilmiş personelleri tarafından özel torbalar içinde, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış kapaklı konteyner/kap/kova ile toplanır ve taşınır. Tıbbi atıkların taşınmasında kullanılan konteyner/kap/kova turuncu renkli olur, üzerlerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunur.

Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanarak sıkıştırılmadan kapaklı konteyner/kap/kova ile taşınır. Atık torbaları ve patolojik atık biriktirme kapları asla elde taşınamaz. Toplama ve taşıma işlemi sırasında vücut ile temastan kaçınılır. Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılamaz. Patolojik atık biriktirme kapları tekerlekli tıbbi atık taşıma araçları ile taşınır.

Tıbbi atıklar başka atıklarla karıştırılmadan taşınır. 

Tıbbi atıkların sağlık kuruluşu içinde toplanması ve tıbbi atık geçici deposuna taşınması gerekirse bu konuda görevlendirilen personelimiz, taşıma sırasında turuncu renkli özel kıyafeti giyer, koruyucu ekipmanlar kullanır,kesinlikle Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun hareket etmek zorundadır. 

Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakılarak bertaraf edilmesi zorunludur.

Tıbbi atıklar bertaraf edildikten sonra; belgelendirilir,bertaraf işlemi şehir belediyelerinin sorumluluğundadır.