İLAÇLAR’IN GÜMRÜK İŞLEMLERİ


İlaç tedariğinde en önemli noktalardan biri tedarik zinciri planlaması ve zamandır. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, gerek ilaç geliştirme aşamasında, gerekse ilaç temininde zaman ve zincir planlamalarının iyi yapılmaması sebebi ile bir çok kayıp olduğunu göstermektedir.

TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Limited Şirketi, çalıştığı firmaların tüm belgelerini detaylı bir şekilde kontrol edip, varsa eksiklerini tamamlatır, yukarıda söz edilen zaman ve planlama kayıplarını minimuma indirir.


İlaç ithalatların da ‘’İTHAL LİSANSI’’ aslı gereklidir. İthal Lisansı onaylı proforma faturanın üzerinde ;

‘’PROFORMA FATURA KAPSAMI ARAŞTIRMA ÜRÜNÜNÜN YURDA GETİRİLMESİNDE BAKANLIĞIMIZCA SAKINCA YOKTUR’’ yazısı, kaşe, imza ve tarih olmalıdır.


İthal Lisansı 1(bir) yıl süre ile geçerlidir.


İlaç ithalatı öncesinde kontrol amaçlı faturalar ve nakliyeci firma bilgileri ithalatçı firma tarafından TUNASET’ e gönderilir. Bu evraklar TUNASET İthalat Departmanı tarafından detaylı bir şekilde kontrol edilir. Faturaların onayı TUNASET tarafından verildikten sonra eşya yola çıkar.


Eşyanın nakliyeci tarafından ordino ihbarı verilmesi sonrasında ithalat beyannamesi hazırlanarak eşyalar gümrükten çekilerek nakliyecisine teslim edilir, bundan sonraki sorumluluk nakliye firmasınındır. Müşterilerin veya İthalatçı Firmaların talebi üzerine T.C. Gümrük Bölgelerinden Türkiye sınırları içine taşımaların, teslimatların TUNASET tarafından yapılması durumunda tüm işlemler tek elden yürütülür. Bu konuda firmamız tecrübeli lojistik, depolama ve dağıtım kadrosu ile firmalarımıza son teslim noktasına kadar kesintisiz hizmet vermektedir

TUNASET tüm gümrükleme işlemlerini elektronik ortamda ve en hızlı şekilde gerçekleştirerek ilaçların, müşterinin belirlediği depo, hastane, laboratuvar veya kişilere ulaştırılmasını sağlar.