LABORATUAR EKİPMANLARI GÜMRÜK İŞLEMLERİ.

İthalat (giriş) ve ihracat (çıkış) olarak keskin şekilde ayrılan iki eyleme Gümrük Kanuna göre rejim denir. Bu rejimleri ifade etmek içinde customs declaration yani gümrük beyannamesi kullanılmaktadır,bu ithal edilen ya da ihraç edilen eşyaları listeleyen, ayrıntılarını ifade eden resmi bir belgedir. Hukuki anlamda, gümrük beyannamesi, bir kişinin eşyaları belirli bir gümrük prosedürüne tabi tutma isteğini belirttiği eylemdir. Bu yasal prosedür Union Customs Code (UCC) de açıklanmaktadır.


Bazı eşyalar için gümrük işlemleri öncesinde alınması gereken izinler(TSE,CE), uygunluk belgeleri, dolaşım belgeleri, menşe belgeleri, kotalar, gözetimler vb tüm formaliteleri de TUNASET müşterileri adına gerçekleştirir. Bazı işlemleri de eşyanın tesliminden sonrada gerçekleştirebilir. Özetle TUNASET tüm güncel mevzuatı ve güncellemeleri takip ederek, dış ticaretin gereklerini kanunlara uygun şekilde gerçekleştirir.


Yasal yükümlülüklere uyulması ve eşyanın gümrük rejimlerine tabi tutulması için gümrük beyannamesi verilmesi gereklidir. Eşyalar gümrük bölgesine geldiğinde ‘’gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulması (customs-approved treatment or use) gerekecektir. Peki TUNASET Gümrük Beyannamesini (Customs Declaration) nasıl düzenler? TUNASET beyanları elektronik veri işleme tekniği kullanarak düzenler. AB’de kullanılan EUCDM,NCTS,AES,ICS gibi gümrükler arası veri işleme modelleri (Customs trans-European systems) kullanılmaktadır.


Kan-Doku,Plazma,vb.. transferler için gerekli olan laboratuar ekipmanları aşağıdadır;

  • Santrifüjler
  • Laboratuar kitleri
  • Dondurucu ve Buzdolapları
  • Veri Kaydediciler
  • Dijital Termometreler
  • Hassas Teraziler

Klinik Araştırma Hizmetleri’nde zaman önemli bir kavram olduğundan,TUNASET,doğru ve hızlı beyanname düzenleme ve diğer gümrük operasyonlarını üst yönetim tarafından da onaylanmış olan SOP’ler (Standart Operasyon Prosedürleri) ve Operasyon Akış Kartları (Flow-chart) takip edilerek en kısa zamanda bitirmeyi ve ilgili kişi/kurumlara iletmeyi hedeflemektedir.