Doğrudan Hasta Evi Teslimatı, araştırmanın bazı yönlerinin araştırmacının bulunduğu yerin dışındaki yerlerde (örn. hastanın evi, iş yeri, seyahat yeri) yürütüldüğü bir tür merkezi olmayan klinik araştırmadır.

Klinik deneylerde, Doğrudan Hastaya modeli, ilaç tedavilerinin hastanın evinde verilmesine ve uygulanmasına ve/veya biyolojik numunelerin hastanın evinden alınmasına ve kaldırılmasına olanak tanır. Deneme protokollerinin karmaşıklığına bağlı olarak, hastalar ilaçları kendileri alabilir veya klinik destek için evde bakım hemşiresine veya bakıcıya güvenebilir. Doğrudan Hastaya modeli, hastanın klinik araştırmaya evden katılmasına izin verdiği için, hastanın araştırmacının bulunduğu yere seyahat etme ihtiyacını azaltır, katılmayı kabul etme olasılığını artırır ve yarıda bırakma olasılığını azaltır.

DtP Hasta Modeli

 

Tunaset; Klinik Araştırma çalışmaları kapsamında, tek ülkeden çok uluslu projelere ve sıcaklık kontrollü ilaçların hasta evlerine tesliminden; konutlardan hasta numunelerinin alınmasına kadar her şekil ve büyüklükteki Doğrudan Hastaya projelerinin oluşturulmasında son derece işbirlikçidir. Çoğu zaman, sponsorlar veya üreticilerden, CRO'lara veya proje ve çalışma gerekliliklerini yürüten diğer ekiplere, ayrıca eczanelere, laboratuvarlara kadar birden fazla taraf vardır. Hemşireler hasta evlerini ziyaret ettiğinden ve genellikle ilaçların teslim edilmesini, numunelerin alınmasını veya ilaçların iade edilmesini gerektiren ziyaretleri planladığından, bu işi üstlenen firmalar genellikle Tunaset için bir odak, koordinasyon ve iletişim noktasıdır. Tunaset ağı, toplama ve teslimat noktalarının geniş bir coğrafyaya yayılabilmesi nedeniyle bu konuda özellikle avantajlıdır. Kaçırılabilecek her uçuş veya ekstra adım, ürüne yönelik riski veya gecikmeleri önemli ölçüde artırır.Bu riskleri azaltmak için Tunaset’in bu konuda deneyimli Lojistik ekibi firmaların ve hastaların daima hizmetindedir.