TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Limited Şirketi,Gümrük Müşavirliği ve Lokal/Global Lojistik Faaliyetleri kapsamında Dış Ticaret,Gümrükleme,Nakliye,Danışmanlık ve bu Hizmetlere bağlı olarak Yönetim ve İdari Organizasyon Faaliyetlerini Pendik Merkez Ofisinde sürdürmekte olup,hizmet vermekte olduğu Müşterilerinin ve diğer Paydaşlarının ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ihtiyaç ve beklentilerine en üst düzeyde cevap vermek için Merkez Ofis ve bağlı büro,depo,vb.. tesislerinde Üst Yönetim kararları ile uygulanmak üzere bu Politikayı benimsemiştir.


Bu sebeple kurduğumuz ve geliştirmeyi amaçladığımız ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Standartları gereği hedeflerimiz aşağıdadır;


  • Faaliyette bulunduğumuz çalışma ortamlarında yasal ve uluslararası mevzuatlara uymak,
  • Ortam Analizlerinin yapılarak,Doğal kaynakların ve Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Faaliyetlerden kaynaklanabilecek İş Sağlığı Güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmak için Risk Analizlerinin ve Acil Durum Planlarının yapılmasını ve takibini sağlamak,
  • Bilmezsek ölçemeyiz,ölçmezsek yönetemeyiz prensibi ile adımlarımızı tanımlamak ve performanslarımızı sürekli geliştirmek,
  • Bu gelişmeyi sağlamak için Müşteri Memnuniyetini şirketimizin merkezine alarak,tüm paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın katılımını sağlayarak süreçlerimizin iyileştirilmesini sağlamak,
  • Diğer Yönetim Sistemleri ile entegre sistemleri kurmak ve sürdürmektir.
  • Bu Politika oluşabilecek gereklilikler haricinde,yılda bir kez Üst Yönetim tarafından gözden geçirilip,güncellenir.


Genel Müdür

Tolga CANBAZ