TUNASET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve GLOBAL LOJİSTİK LTD.ŞTİ. (“Şirket”) tarafından düzenlenen Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini okudum.


Şirket bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve bu hususta Şirket’in tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.


İşbu muvafakatname; şahsıma ait kişisel verilerin Şirket tarafından Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine, saklanmasına, yurtiçi veya yurtdışında bulunan iş ortaklarımız ile ve diğer 3. Kişilerle paylaşılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir.

Ayrıca aile üyelerim, referanslarım, Şirket’i öneren tanıdıklarıma ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak onların işbu metinde belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak rızalarını aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı içeren işbu muvafakatname tarafımdan hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle imzalanmıştır.