Gümrük alanlarından çekilen ürünlerin Tunaset depolarına getirildikten sonra eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi,büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması,kapların yenilenmesi veya hatalı görünenlerin değiştirilmesi,ürünlerin birleştirilmesi gibi işlemlere Elleçleme-Konsolidasyon denilmektedir.

Elleçleme işlemi eşyanın daha iyi muhafaza edilmesini veya dağıtımının daha iyi şartlarda yapılmasını sağlar.Farklı merkezlerden gelen benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirilmesi işlemi sonrası ayni müşteriye ait olan ürünlerin özel bir alanda toplanması,kontrol ve ambalaj işlemlerinden sonra dağıtıma hazır hale getirilmesi operasyonları depolarımızda yetkin personel tarafından yapılmaktadır.

Bu işlemler iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sadık kalarak,standartlara ve karayolu taşımacılığı mevzuatına uygun bir şekilde,taşıma maliyetlerini azaltmak ve iyi bir dağıtım planlaması yapmak için Tunaset Lojistik ekibi tarafından titizlikle yapılmaktadır.