TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Limited Şirketi,Gümrük Müşavirliği ve Lokal/Global Lojistik Faaliyetleri kapsamında Dış Ticaret,Gümrükleme,Nakliye,Danışmanlık ve bu Hizmetlere bağlı olarak Yönetim ve İdari Organizasyon Faaliyetlerini Merkez Pendik Ofisinde sürdürmekte olup,hizmet vermekte olduğu Müşterilerinin ve diğer Paydaşlarının ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ihtiyaç ve beklentilerine en üst düzeyde cevap vermek için Merkez Ofis ve bağlı büro,depo,vb.. tesislerinde Üst Yönetim kararları ile uygulanmak üzere bu Politikayı benimsemiştir.

 

Bu sebeple  kurduğumuz ve geliştirmeyi  amaçladığımız Etik/Sürdürülebilirlik İlkeleri ve Standartları gereği hedeflerimiz aşağıdadır;

 

 • Faaliyette bulunduğumuz çalışma ortamlarında yasal ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymak,
 • Herkesin katkılarıyla oluşturulan ve geliştirilen Kalite,Şeffaflık,Dürüstlük ve İtibar üzerine kurulu bir Tunaset Kültürü oluşturmak,
 • Ortam Analizlerinin yapılarak,Doğal kaynakların ve Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Faaliyetlerden kaynaklanabilecek İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmak için Risk Analizlerinin ve Acil Durum Planlarının yapılmasını ve takibini sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla birlikte Bilgi Güvenliği kurallarını uygulamak,
 • Bu kültürün içinde ki Etik kodları,çıkar çatışmalarını ve misillemelerini önleyecek şekilde birbirimiz yanında işbirliği yaptığımız tüm kişi,kurum ve paydaşlarımızla birlikte uygulamak ve geliştirmek(Uygulamalar (EP.00) ETİK,UYUM ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ prosedüründe detaylı olarak açıklanmıştır)
 • Bilmezsek ölçemeyiz,ölçmezsek yönetemeyiz prensibi ile adımlarımızı tanımlamak ve performanslarımızı sürekli geliştirmek,
 • Bu gelişmeyi sağlamak için Müşteri Memnuniyetini  şirketimizin merkezine alarak,tüm paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın katılımını sağlayarak süreçlerimizin iyileştirilmesini  sağlamak,
 • Paydaşlarımızın katılımıyla iklim değişikliği,çevre mevzuatı ve çevre standartları konularında sürdürülebilir bir çevre yönetim politikası izlemek,
 • Çalışanlarımızın süreçler içerisinde ki görev,yetki ve sorumluluklarını doğru tesbit ederek duyurmak,eğitim,toplantı ve benzeri faaliyetlerle farkındalıklarını artırmak,süreçlere aktif katılımlarını sağlamak,
 • Diğer Yönetim Sistemleri ile entegre sistemleri kurmak ve sürdürmektir.
 • Bu Politika oluşabilecek gereklilikler haricinde,yılda bir kez Üst Yönetim tarafından gözden geçirilip,güncellenir.

                                                                                                                       GENEL MÜDÜR

                                                                                                                      TOLGA CANBAZ