TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Limited Şirketi,Gümrük Müşavirliği ve Lokal/Global Lojistik Faaliyetleri kapsamında Dış Ticaret,Gümrükleme,Nakliye,Danışmanlık ve bu Hizmetlere bağlı olarak Yönetim ve İdari Organizasyon Faaliyetlerini Pendik Merkez Ofisinde sürdürmekte olup,hizmet vermekte olduğu Müşterilerinin ve diğer Paydaşlarının ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ihtiyaç ve beklentilerine en üst düzeyde cevap vermek için Merkez Ofis ve bağlı büro,depo,vb.. tesislerinde Üst Yönetim kararları ile uygulanmak üzere bu Politikayı benimsemiştir.

Bu sebeple ISO 9001;2015 Standardına göre kurduğumuz ve geliştirmeyi amaçladığımız (KYS) Kalite Yönetim Sistemi ve (GDP) İyi Dağıtım Uygulamaları Yönetimi gereği hedeflerimiz aşağıdadır;

  • Firmamızın Güçlü ve Zayıf yönlerini analiz ederek Tehdit,Risk ve Fırsatları belirlemek,Politik,Ekonomik,Sosyal ve Teknolojik faktörleri göz önüne alarak iç ve dış yapı değerlendirmelerini doğru yapmak,kaynaklarımızı doğru tesbit ederek verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Bilmezsek ölçemeyiz,ölçmezsek yönetemeyiz prensibi ile adımlarımızı tanımlamak ve performanslarımızı geliştirmek,
  • Hizmet kalitesi kadar,hizmetin zamanında Müşteriye sunulması gerekliliği sebebi ile iş sürekliliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,
  • Bu gelişmeyi sağlamak için Müşteri Memnuniyetini,Kalite Yönetimini ve Sürekli İyileştirmeyi şirketimizin merkezine oturtmak,tüm paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın katılımını sağlayarak süreçlerimizin iyileştirilmesini sağlamak,
  • Çalışanlarımızın süreçler içerisinde ki görev,yetki ve sorumluluklarını doğru tesbit ederek duyurmak,Kalite Güvence bilinçlerini yüksek tutmak amacı ile eğitim,toplantı ve benzeri faaliyetlerle farkındalıklarını artırmak,
  • Yasal mevzuat kadar Etik değerlerin önemsenmesi ve çıkar çatışmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,
  • Diğer Yönetim Sistemleri ile entegre sistemleri kurmak ve sürdürmektir.
  • Tüm bu çalışmalar yapılırken 05.11.2013 tarihli ve 2013/C-343/01 Sayılı Medikal Ürünlerin İyi Dağıtım Uygulamaları direktifi gereği sistemimizin sürekli geliştirilmesi hedeflenmiştir.
  • Bu Politika oluşabilecek gereklilikler haricinde,yılda bir kez Üst Yönetim tarafından gözden geçirilip,güncellenir.


Genel Müdür

Tolga CANBAZ