Güvenlik açısından hassas eşyalar nelerdir?


Güvenlik açısından hassas eşyalar, yasa dışı kötüye kullanım nedeniyle yasal ticaretten saptırma riski taşıyan çift kullanımlı malları veya kimyasalları içerir. Tunaset hassas ürünleri ve riskli eşyaları taşımaya ve gümrük müşavirliği hizmeti vermeye yetkilidir. Örneğin, tütün ürünleri, alkollü içecekler, mineral yakıt ve yağlar, badem, çay, muz, cep telefonu vb eşyaların transit taşımaları da dahil olmak üzere Risk Yönetim Sistemi çerçevesinde taşınması ve gümrüklemesi süreçleri emniyet ve güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilir. 

 


Gümrük Risk Yönetimi Çerçevesi nedir?

CRMF (Gümrük Risk Yönetimi Çerçevesi) aşağıdakileri sağlamayı amaçlamaktadır:

  • Tüm Avrupa Birliği için gümrük kontrollerinde eşdeğer düzeyde koruma
  • Gümrük kontrollerinin Üye Devletler tarafından uyumlu bir şekilde uygulanması
  • Önceliklerin belirlenmesi ve kaynakların tahsisi konusunda ortak bir yaklaşım
  • Gümrük kontrolleri ile yasal ticaretin kolaylaştırılması arasında uygun bir denge


Gümrük Risk Yönetimi nasıl çalışır?

Gümrük Risk Yönetimi 5 ana başlık kapsamında gerçekleştirilir;

  • Ortak risk kriterleri kullanılarak yüksek riskli mal hareketlerinin tanımlanması ve kontrolü yapılır,
  • Öncelikli kontrol alanlarının belirlenmesi ve belirli bir süre için daha yoğun kontrollere tabi tutulması gerçekleştirilir,
  • Gümrük Risk Yönetim Sistemi aracılığıyla gümrükler arasında sistematik ve yoğun risk bilgisi alışverişi (CRMS) yapılır,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlülerin katkısı (AEO) ile bir gümrük-ticaret ortaklığında yasal ticaretin güvence altına alınması ve kolaylaştırılması sağlanır,
  • Varış öncesi/ayrılış öncesi güvenlik riski analizi, özellikle güvenlik ve emniyet risklerini karşılamak için eşyaların AB'ye girişinden veya AB'den ayrılmasından önce taraflar arasında ve elektronik formatta sunulan kargo bilgilerine dayalı olarak yapılır.