Klinik Araştırmalarda kullanılan Yardımcı Malzemeler genel olarak aşağuda ki kalemlerden oluşur ;

 • EKG Elektrotları
 • İnfüzyon Setleri
 • Şırınga-İğneler
 • Kan Alma Kitleri
 • Uyuşturucu Tanı Setleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar.

Klinik Araştırma Gümrükleme Hizmetleri genel olarak aşağıda ki akış dahilinde yönetilir;

Türk Gümrüklerinde her evrakın orijinali olması gereklidir. Yani Fatura, ATR belgesi gibi evrakların asılları gereklidir. Orijinal evrak olmadan işlem yapılamaz.


İthalat işlemlerinde gerekli evraklar; ATR belgesi (eşya AT ülkelerinden geliyorsa) ve faturadır.


Gönderilecek eşyaların işlemleri başlamadan önce, fatura ve evrak kontrolü Tunaset’in bu konuda uzman personeli tarafından yapılır.


İhracat işlemlerinde firma tarafından düzenlenecek faturaya ihtiyaç vardır.


İthal Lisansı başvurusu yapılacaksa, faturasının kontrolü TUNASET tarafından yapılır.


Gümrükleme işlemini TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik. Ltd. Şti. firma tarafından kendisine verilen Vekaletname ile yapar.


Fatura içeriğinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır;

 • İthalatçı bilgisi
 • İhracatçı bilgisi
 • Eşya cinsi
 • HS kodu
 • Teslim şekli
 • Menşe bilgisi