TIBBİ CİHAZLAR GÜMRÜK İŞLEMLERİ.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 5’inci maddesi kapsamında ‘’Dolaylı Temsilci’’ statüsünde kurulmuş olan TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Ltd.Şirketi,Türkiye Gümrük Bölgesine giren (ithal edilen) veya çıkan(ihraç edilen) eşyalara ve taşıt araçlarına uygulanması gereken gümrük kurallarını uygular. Uygulama yetkisini Gümrük Kanunundan alır. Gümrük kurallarını temsilcisi olduğu müşterileri adına gerçekleştirir. TUNASET’in temsil yetkisini kullanabilmesi için müşterileri tarafından TUNASET adına vekaletname düzenlenmesi yeterlidir.


Yasal yükümlülüklere uyulması ve eşyanın gümrük rejimlerine tabi tutulması için gümrük beyannamesi verilmesi gereklidir. Eşyalar gümrük bölgesine geldiğinde ‘’gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulması (customs-approved treatment or use) gerekecektir. Peki TUNASET Gümrük Beyannamesini (Customs Declaration) nasıl düzenler? TUNASET beyanları elektronik veri işleme tekniği kullanarak düzenler. AB’de kullanılan EUCDM,NCTS,AES,ICS gibi gümrükler arası veri işleme modelleri (Customs trans-European systems) kullanılmaktadır.


Kan-Doku veya İlaç gümrüklemesi kadar önemli olan bir diğer konu Tıbbi Cihazların özellikle ithalatı ile ilgili olan gümrük operasyonlarıdır.


En sık kullanılan Tıbbi Cihazlar nelerdir?

  • İnfüzyon Pompaları
  • EKG Cihazları
  • Spirometreler
  • Tarayıcılar
  • Oftalmoloji Ekipmanları
  • Analizörler

Tüm eşyaların yeni ve kullanılmamış olması gereklidir. Yeni eşya, ambalajı bozulmamış, yatık olmayan, her hangi bir kişisel kontrolden geçmemiş eşyadır. Eski eşyaların getirilmesi ancak ve ancak Geçici ithal edilen eşyalarda olabilir. Eşyaların eski olması durumunda öncesinden mutlaka bilgi verilmelidir. Aksi halde kanunlardan doğan ceza vb. yaptırımlardan ithalatçı firma sorumlu olur.


Bu tip malzemeler için ‘’İthal Lisansı’’na ihtiyaç yoktur.

Bazı eşyalar Tareks iznine tabidir.ATR Belgesi mutlaka olmalıdır.

İthalat işlemlerinin tamamlanma süresi 24-48 saat arasıdır.

TUNASET bu ve benzeri tüm ekipmanların ithalat ve lojistiğinde müşteri firmalarına en hızlı şekilde hizmet vermektedir.


TUNASET, ithalat/ihracat beyannamesi düzenleme ve diğer gümrük operasyonlarını,üst yönetim tarafından da onaylanmış olan SOP’ler (Standart Operasyon Prosedürleri) ve Operasyon Akış Kartları(Flow-chart) takip edilerek en kısa sürede bitirmeyi hedeflemektedir.