MOBİL CİHAZLAR VE HASTA GÜNLÜKLERİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ.

Günümüzde Klinik Çalışmalarda hastaların veri takibi ve değerlendirilmesi için bazı mobil cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır.Bu çalışmalar için gereken mobil cihazlar genelde aşağıdakilerden oluşmaktadır;

  • Cep Telefonları
  • Tabletler
  • Kişisel Wi-Fi Yönlendiriciler
  • Diğer mobil cihazlar.

Tüm eşyaların yeni ve kullanılmamış olması gereklidir. Yeni eşya, ambalajı bozulmamış, yatık olmayan, her hangi bir kişisel kontrolden geçmemiş eşyadır. Eski eşyaların getirilmesi ancak ve ancak Geçici ithal edilen eşyalarda olabilir. Eşyaların eski olması durumunda öncesinden mutlaka bilgi verilmelidir. Aksi halde kanunlardan doğan ceza vb. yaptırımlardan ithalatçı firma sorumlu olur.


Türk Gümrüklerinde her evrakın orijinali olması gereklidir. Yani Fatura, ATR belgesi gibi evrakların asılları gereklidir. Orijinal evrak olmadan işlem yapılamaz.

İthalat işlemlerinde gerekli evraklar; ATR belgesi (eşya AT ülkelerinden geliyorsa) ve faturadır.

Gönderilecek eşyaların işlemleri başlamadan önce, fatura ve evrak kontrolü Tunaset’in bu konuda uzman personeli tarafından yapılır.

İhracat işlemlerinde firma tarafından düzenlenecek faturaya ihtiyaç vardır.

İthal Lisansı başvurusu yapılacaksa, faturasının kontrolü TUNASET tarafından yapılır.

Gümrükleme işlemini TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik. Ltd. Şti. firma tarafından kendisine verilen Vekaletname ile yapar.

Fatura içeriğinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır;

  • İthalatçı bilgisi
  • İhracatçı bilgisi
  • Eşya cinsi
  • HS kodu
  • Teslim şekli
  • Menşe bilgisi