Klinik ve Medikal Araştırma Hizmetleri günümüz dünyasında çok önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır.Bu hizmetlerin tamamlayıcısı olan ve en az onlar kadar önemli olan bir diğer alan da bu hizmetlerin Tedarik Zinciri’dir.Tedarik zinciri içindeki önemli faktörlerden biri de ürünlerin Depolanması ve Dağıtımıdır.

Tunaset depolama tesislerinde kan-doku gibi ürünler gönderilmeden önce ısı kontrollü dolaplarda muhafaza edilir,sevkiyat anında dolaptan alınıp,yine ısı kontrollü çantalar içinde ve firmamızın kendi araçları ile hava yolu kargo şirketlerine rezervasyonlar gereği teslim edilir.

İthal edilen ve Türkiye’nin muhtelif illerinde bulunan hastane,laboratuar,muayenehane veya kişilere teslim edilecek ürünler gümrük işlemleri bitiminde Tunaset’in depolarına alınır,burada konusunda eğitimli ve deneyimli Lojistik ve Depo personeli tarafından SOP’ler gereği kontrolleri yapılır,gereken ürünler için elleçlemeler gerçekleştirilir,bu çerçevede gerekli olan izinler alınır,evrakları hazırlanır ve kendi araçlarımızla ilgili şehirlerde ki belirlenen kişilere teslim edilir.

Depolarımız ve dağıtım ağımız yetkin kişilerin kontrolünde mal kabul,depolama,red -karantina,sevkiyat bölgelerinde yangına ve doğal afetlere karşı alınan güvenlik önlemleri ile ürünleriniz için güvenli bir alan oluşturmaktadır.

Tunaset Depolama ve Dağıtım sistemleri,ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne,CELEX 2013/C 343/01 Avrupa Komisyonu Yönergesi’ne ve Sağlık Bakanlığı’nın klinik araştırma ürünlerinin depolanması ve dağıtılması klavuzuna uygun olarak hizmetlerini sürdürmektedir.