…/…/..... 


TUNASET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve GLOBAL LOJİSTİK LTD.ŞTİ. (“Şirket”) tarafından düzenlenen Aday Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma metnini okudum.


Şirket bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve bu hususta Şirket’in tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.


İşbu muvafakatname; iş başvuru formunda belirtmiş olduğum kişisel verilerimin Şirket tarafından işe alım süreçlerinde değerlendirmeye alınmak amacı ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine, saklanmasına, yurtiçi veya yurtdışında bulunan iş ortaklarımız ile ve diğer 3. Kişilerle paylaşılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir.


Ayrıca Firmanız ile aile üyelerim, referanslarım, Şirket’i öneren tanıdıklarıma ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu Rıza Forumunda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak rızalarını aldığımı aşağıyı imzalayarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.