TUNASET Gümrük Müşavirliği ve Global Lojistik Limited Şirketi,Gümrük Müşavirliği ve Lokal/Global Lojistik Faaliyetleri kapsamında Dış Ticaret,Gümrükleme,Nakliye,Danışmanlık ve bu Hizmetlere bağlı olarak Yönetim ve İdari Organizasyon Faaliyetlerini Merkez Pendik Ofisinde sürdürmekte olup,hizmet vermekte olduğu Müşterilerinin ve diğer Paydaşlarının ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ihtiyaç ve beklentilerine en üst düzeyde cevap vermek için Merkez Ofis ve bağlı büro,depo,vb.. tesislerinde Üst Yönetim kararları ile uygulanmak üzere bu Politikayı benimsemiştir.


Bu sebeple kurduğumuz ve geliştirmeyi amaçladığımız ISO 37001:2016 Etik,Uyum ve Disiplin Yönetim Sistemi Standartları gereği hedeflerimiz aşağıdadır;


  • Faaliyette bulunduğumuz çalışma ortamlarında yasal ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymak,
  • Herkesin katkılarıyla oluşturulan ve geliştirilen Kalite,Şeffaflık,Dürüstlük ve İtibar üzerine kurulu bir Tunaset Kültürü oluşturmak,
  • Bilmezsek ölçemeyiz,ölçmezsek yönetemeyiz prensibi ile adımlarımızı tanımlamak ve performanslarımızı sürekli geliştirmek,
  • Bu gelişmeyi sağlamak için Müşteri Memnuniyetini şirketimizin merkezine alarak,tüm paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın katılımını sağlayarak süreçlerimizin iyileştirilmesini sağlamak,
  • Çalışanlarımızın süreçler içerisinde ki görev,yetki ve sorumluluklarını doğru tesbit ederek duyurmak,eğitim,toplantı ve benzeri faaliyetlerle farkındalıklarını artırmak,
  • Diğer Yönetim Sistemleri ile entegre sistemleri kurmak ve sürdürmektir.
  • Bu Politika oluşabilecek gereklilikler haricinde,yılda bir kez Üst Yönetim tarafından gözden geçirilip,güncellenir.


Genel Müdür

Tolga CANBAZ